Knihy

Sissi - Láska zůstane věčná

12. března 2008 v 9:31 | Dandelka
MARIELUISE VON INGENHEIM
SISSI - LÁSKA ZŮSTANE VĚČNÁ
Je listopad 1897 a Sissi je opět na cestě do Biarritzu. Císař se cítí velmi osmělý, a tak probírá starou korespondenci a vzpomíná na dobu, kdy císařovninou vášní byl lov a trávila hodně času v Anglii a Irsku. Účty, které František Josef platil za Alžbětiny nákladné lovecké výpravy, ho tak netrápily jako podezření, jež mu hlodalo v srdci - císařovnu na každém honu doprovázel skvěly jezdec Bay Middleton. Bylo mezi nimi opravdu jen sportovní přátelství, jak mu Sissi líčila v dopisech? Co se dělo při každém honu na lišku? Jak se k sobě chovali při steeplechase? Co pro ně znamenaly společné romantické projížďky nádhernou přírodou? Mohl Alžbětě věřit, že skutečně dokáže odolat pokušení a nepodlehnout tak atraktivnímu muži? jako všichni manželé krásných žen i cásař žárlil. Zvlášť když se dozvěděl od svých konfidentů, že Middleton neustále odkládá plánovaný sňatek s mladičkou dívkou v Anglii, aby mohl kdykoli stát po boku své bohyně lovu Diany, obdivované císařovny.
Jen Sissi však ví nejlépe, jaký byl vztah mezi ní a Middletonem, vztah k milovanému manželovi i k ostatním mužům.. Jen on sama ví, že láska zůstane věčná.
Poslední den lovu v Anglii Middleton rozhodne, že se nakonec s Charlottou ožení. Okamžitě posílá zprávu ať pro ni dojede. Ta přijede přesně tak, aby je viděla odjíždět Sissi. Kousek od jejího domu vystupuje z kočárů a posílá Baye samotného domů a čeká na císařovnu. Nemýli se. Sissi za chvilku jede za nimi. Charlotta ji varuje a vyhrožuje, ale Sissi se nezalekne a z jejích vzájmeného ústního střetu vyjde Sissi jako vítěz. Bay si za pár měsíců Charlottu skutečně vezme, ale pár týdnů po svatbě umírá při lovu, kdy nevybere jeden příkop. To ale Sissi zatím netuší. Jen císař, který se to dozvídá od svých poslů, kteří měli za úkol dostat všechny Sissiny dopisy poslané Middletonovi z Anglie, k němu do bezpečí. Zároveň se ale dovídá, že Charlotta po smrti svého muže všechny dopisy spálila a nic z nich nezbylo.

Sissi - Koruna a rebelové

2. března 2008 v 11:20 | Dandelka
MARIELUISE VON INGENHEIM
SISSI - KORUNA A REBELOVÉ
V květnových dnech roku 1896 žije Budapešť v opojné radosti z oslav tisíciletí svatoštěpánské koruny. Obyvatelé metropole na Dunaji konečně zase spatřili svou milovanou královnu. Po vyčerpávajících slavnostech se Sissi cítí slabá, propadá depresím a sepisuje poslední vůli. Velmi jí však prospěje pobyt ve švýcarském Territetu. Je jako vyměněná, plná chuti do života a opět zatouží po Vídni. Překvapí Franciho ve vile Hermes a nechá si podrobně vyprávět o jeho návštěvě na carském dvoře v Petrohradě. Štěstí však trvá jen chvilu - z Paříže přichází zpráva o smrti císařovniny sestry Žofie Charlotty, která uhořela v plamenech při dobročinné akci. Sissi má pocit, že Bůh ji trestá za to, že se zase odvážila radovat.
Ve Vídni se začínají šířit klepy o Františku Josefovi a slavné herečce Burgtheatru Kateřině Shrattové. Zlé jazyky přisuzují Kathi a císaři poměr, který údajně překročil rámec přátelských vztahů. Sissi usoudí, že jediné východisko jak vzít pomlouvačům vítr z plachet je objevovat se co nejvíce ve společnosti svého muže i Kathi.
S nastávajcíím podzimem opět odjíží císařovnin zvláštní vlak do Francie a Švýcarska. Alžběta nemá ani zdání o mladém muži jménem Luigi Lucheni, který v neapolských kasárnách právě obdržel zprávu o svém propuštění...

Sissi - Černý diamant koruny

13. února 2008 v 10:15 | Dandelka
Sissi - Černý diamant koruny

MarieLuise von Ingenheim

Blíží se oslava tisícileté historie zlatého trůnu v Budapešti a uherská metropole chystá bouřlivé ovace. Vídeň zatím připravila novou atrakci v Prátru - nápodobu italských Benátek včetně kanálu a gondol. Císař František Josef navštěvuje Prahu, aby převzal dar Čechu - komfortní dvorní vlak. Císařská rodina má však starosti. Následník trůnu Frantiček Ferdinand se léčí z vážné plicní chodoby a svou nemoc snáší velice těžce. Je zachmuřený, propadá depresím, a navíc si děla starosti o snoubenku Žofii Chotkovou. Když ho v sanatoriu překvapí návštěvou milovana teta Sissi, vyzná se jí z neutuchající lásky ke své vyvolené, se kterou je už tajně zasnouben, a Sissi u ráda přislíbí pomoc. Po návratu do Vídně vysílá svou dvorní dámu do Čech, aby dívku našla, což se nakonec skutečně podaří. Dalším problémem se pro ně stává vydírání císařského páru Sissinou neteří, která byla zprostředkovatelem setkání Rudolfa s její kamarádkou na Mayerlindu, kde Ruolf zemřel. Sissi opět nemá stání a podniká cestu na Korsiku, kde se svým doprovodem málem zahyne ve sněhové bouř, ve které se ji údajně zjevil duch jejího zesnulého syna Rudiho. Po návratu do Vídně se musí soustředit -ač nerada - jen na jediné: na odjezd do Budapešti, kde se připravují oslavy uherského milénia, tisíciletí svatoštěpánské koruny.

Sissi - Ples v Schonbrunnu

8. února 2008 v 19:03 | Dandelka
Sissi - Ples v Schonbrunnu
Marieluise Von Ingenheim
Císařovna Alžběta v doprovodu oddaného barona Nopscy opět cestuje po celém světě. Znovu navtěvuje Korfu, Karlovy Vary, Španělsko, Monte Carlo,... Domů se vrací zcela nečekaně, když ji umírá matka a na zámku Lichteneggu u Welyu se narodí její vnučka, dcea jejího miláčka Marie Valerie. Také se dozvídá, že se následník trůnu František Ferdinant zamiloval do české šlechtičny Žofie Chotkové, ale domnívá se, že jejich sňatek je nereálný. Svůj názor mění poté, co je pozvána císařovým synovcem na Konopiště - Františka Ferdinanda začíná chápat a chce mu pomoci. Císař je ale stále proti a následně Františka Ferdinanda posílá na roční cestu kolem světa, která ho má "převést k rozumu" a v zapomnění na Žofii. Tak se ale nestává, přestože Žofie nereaguje na jediný jeho dopis. Jak se následně dovídáme, Žofie nedostává ani nepíše žádné dopisy z jednoho prostého důvodu. Je zavřena do kláštera. Nikdo ale neví kde - velmi přísně tajeno.
Do Vídně přijíždí petrohradskýž velkokníže Dimitrij, aby zmírnil napjatou politickou situaci. Je zvědav na krásnou císařovnu, s níž si má zatančit v Schonbrunnu valčík (od Strausse). Sissi na ples dorazí, ale jakmile udeří první takty valčíku v Zrcadlovém sále, skácí se k zemi v hrané mdlobě a je z plesu omluvena a tudíž i z valčíku s Dimitrijem. Tomu to naštěstí, v oslepení krásou císařovny, nevadí.
Nedlouho poté se vydává na dobrodružnou cestu do severní Afriky na staré loni Kondor. Během strašlivé bouře na rozběsněném moři málem zahyne. Teprve tvrzení bulvárních novinových plátků po celém světě, že císařovna Sissi zešílela, později dokonce zemřela, ji donutí vrátit se do Vídně. Znovu stojí v celé své kráse po boku manžela, s nímž se po celý život dělila o dobré i zlé. Vykonává veškeré povinnosti císařovny, jak se sluší a patří. Otevírá chudobince, nemocnice, stará se o staré, nemohoucí. I císař má pocit, že černé období po smrti jejich Rudiho, je snad za nimi a zůstal po něm jen smuteční Sissin šat. Přichází další trable Sissi. Její touha být stále mladá a krásná Žije pouze z kravího mléka (kvůli kterému si dokonce pořídí krávu, kterou sama dojí a vozí všude sebou) a několika plátku pomeranče. Denně podniká několikahodinové pochody, kterým už její věrné, ale staré služebnice nestíhají, a tak se po návštěvě Uher obmění i Sissina společnost. Jediné, co se nezměnilo je její velká vášeň, zděděná po otci, pro cestování po celém světě.

Sissi - Na zámku snů

6. února 2008 v 11:29 | Dandelka
Sissi - Na zánmku snů
Marieluise von Ingenheim
Zemřel následník trůnu Rudolf. Jeho tajemný skon všechny nesmírně rozrušil, ve Vídni se šíří nejrůznější zvěsti a dohady. Podlehl Rudolf srdečnímu záchvatu, nebo byl otráven? Zastřelil se sám, nebo se stal obětí předen promyšleného spiknutí? Zdrcená císařovna Alžběta neúnavně hledá pravdu o smrti svého syna a všechny domněnky zaznamenává na papír a ukládá do tajné schránky, která má být otevřena nejříve 60 let po její smrti. Je přesvědčena, že její Rudi byl zavražden. Rozhodne se, že bude navždy nosit smuteční šat. Všechny své drahocenné róby dá na charitu a obléká se jen do černého.
Život však jde dál a zotavující se Sissi opět zatouží po dálkách. Navštěvuje znovu milovaný ostrov Korfu, kde mezitím pokračuje stavba Achilleionu - Alžbětina zámku snů. Císařovna věří, že v klidu rajské středomořské přírody najde vnitřní klid. Na všechno, co Achilleon skrývá může nabídnout, je pyšná a těší se, až tu bude konečně svou vlastní paní.
Mezitím přichází dopis od dcery Marie Valerie, že je těhotna. Sissi spěchá oznámit tuto novinu své matce, ale zjišťuje, že je těžce nemocná.
Vysněný zámek na Korfu je dostavěn. Štěstí o němž Sissi snila, mizí, neboť stavba ji spoutává. A tak Sissi, s pomocí chudého pastevce, kterého potká při velké slavnosti dostavění jejího Achielleionu, procitá ze svých snů a rozhodne se, že Achilleion, který má cenu 10 milionu zlatých, prodá...

Sissi - Z deníku císařovny

4. února 2008 v 18:08 | Dandelka
Sissi - Z deníku princezny
Marieluise von Ingenheim
Císařovna Alžběta prožívá po boku milujícího Fratniška Josefa bouřlivá sedmdesátá a osmdesátá léta 19. stolení, ale neúprosně se bláží její životní předěl - padesáté narozeniny. Stále atraktivní a půvabná Sissi se začíná nostalgicky ohlížet za svým mládím a nevyhne se ani řárlivosti na mladou herečku Kateřinu Schrattovou (pro Kroměřížáky dopisuju, že Sissi a František Josef viděli Kathy Shrattovou porpvé v Kroměříži v divadle, když zde František Josef zasedal z ruským carem Alexandrem - na našem zámku.. )., která se objevuje pořád častěji u dvora (na žádost samotné císařovny Sissi). A když císařovnina nejmladší dcera Marie Valerie vykročí vlastní cestou a zasnoubí se s arcivévodou Františkem Toskánským, podléhá Sissi opět své cestovatelské vášni a odjíždí na milovaný řecký ostrov Korfu, aby zde nalezla ztracenou duševní rovnováhu. Podivná nemoc nejstaršího syna ji však brzy donutí k návratu a v klidu ji nenechá ani zpráva o údajné internaci jejího bratrance, bavorského krále Ludvíka II. Jedna tragédie stíhá druhou a vzápětí se celé monarchie otřásá v základech neuvěritelno zprávou o smrti následníka trůnu, prince Rudolfa. Jen vzájemná láska pomáháí Sissi a Františku Josfovi překonat tuto strašlivou ztátu. Pro Alžbětu však zůstává smrt jejího jediného syna nevyřešenou záhadou...

Sissi - Srdce a koruna

4. února 2008 v 18:00 | Dandelka
Sissi - Srdce a korunaMarieluise von Ingenheim
Krásná rakouská císařovna Alžběta, Růže z Bavorska, nyní již zralá žena a matka, oslňuje vídeňský dvůr. Odmítá krotit svou cestovatelskou vášeň, poznává nové kraje a prožívá nová "dobrodružství". Citelně ji zasáhne smrt tchýně, arcivévodkyně Žofie, setkává se s podivinským bratrancem Ludvíkem, králem bavorským. Snaží se pochopit a omlouvat výstřelky korunního prince Rudolfa, neboť ví, že syn zdědil hodně z její svobodomyslné povahy. Věnuje se své nejmladší dceři Marii Valerii, s níž podniká ozdravné cesty po celém světě. Navštěvuje opět své milované Korfu, kouzelný kvetoucí ostrov s bujnou vegetací, na jehož březích se za šumění příboje zrodí i řada jejích oslavných basní na moře. Bouřlivá plavba domů na císařské jachtě Miramar se stane Alžbětě málem osudnou, ve Francii se téměř smrtelně zraní při pádu z koně, ale nakonec se šťastně vrací ke svému Francimu, aby oslavili stříbrnou svatbu. Na příští cestě, tentokrát v Londýně, zastihne císařovnu depeše, která ji oznámí zasnoubení syna Rudiho s belgickou princeznou Stefanií. Sissi oddaluje svatbu jak může. A přesto se Vídeň v květnu 1881 stává svědem velkolepé podívané.

Asi jste poznali, že obsah je velmi sestručněn. Stejně tak jako knihy od třetího dílu. Sissin život a život jejich příbuzných už není popisován tak barvitě a do podrobna jako v prvních dvou dílech. Dozvídáme se zde mnohé detaily, ale mnohé detaily nám unikají a dovídáme se o nich až na dalších stranách, či v dalších dílech. Ale ani to neubírá na kráse těchto knih:)

Sissi - Mladá císařovna

28. ledna 2008 v 19:57 | Dandelka
Sissi - Mladá císařovna
Druhý díl knih o Sissi nám popisuje první léta na trůně jako císařovna. V těchto letech soupeří nejen se svou tchýní Žofií, která se jí snaží ze všech sil za každé okolnosti změnit. Sissi podle ní dělá všechno špatně, bojují o přízeň Františka Josefa . Sissi dělá nejvíce problémů být vážná a přizpůsobit se strnulé vídeňské etiketě, která je po ní vyžadována. Stále častěji utíká domů, do Possenhofenu, či do Uher, Anglie, kamkoliv kde za zády nemá svou tchýni, Vídeň a všechny ty "otrapy"..
Po krátké době porodí první holčičku, která se po tchyni musí jmenovat Žofie. Okamžitě ji jí ale arcivévodkyně Žofie bere. Převezme veškerou její výchovu od útlého mládí. Malá Žofie má pokoj hned vedle arcivévodkyně a Sissi ji smí vídat jen v přítomnosti arcivévodkyně. Stejně to dopadá i s Giselou a Rudolfem. Ale po dvou letech malá Žofie umírá, když je na cestě se Sissi. Ta si to nemůže odpustit, přestože za její smrt nemohla. Sissi se vzchopí až po narození Marie Valerie, která se stává jejím největším miláčkem. Tu si nenechá vzít.
Až na smrtelné posteli se Sissi usmiřuje se svou tchýní. I císařský dvůr nad ní zlomí hůl. Jsou rádi, že mají krásnou císařovnu, která se stará o chudé a nemocné, ale tím u nich končí. Sissi se neustále snaží být Františku Josefu nejlepší a nejkrásnější ženou, být mu oporou, ale zároveň nemůže odolat své touze neustále cestovat. Snaží se prchat do cizích zemí jako soukromá osoba, aby nemusela navštěvovat všechny ty nudné ceremonie. Zamiluje si nejvíce Uhry a ty se stávají národem, který Sissi zakaždé okolnosti brání. Pořídí si tam zřiceninu zámku Godolo, který si nechá opravit a potom tam, kdykoliv je to aslespoň trochu možné, utíká.

Sissi - Malá divoška

28. ledna 2008 v 19:35 | Dandelka
Sissi - Malá divoška
Marieluise von Ingenheim
První díl popisuje nádherně a barvitě narození malé Sissi na Štědrý den roku 1837 vévodkyni Ludovice a jejímu manželi vévodu Maxmiliánovi jako třetí dítě. Sissi má dva sourozence. Prvorozený Ludovik a druhorozená Helena, které všichni říkají Nené. ( po Sissi následuje Karel Teodor (Gackel), Marie, Matylda, Žofie a Max Emanuel) Ludovika, vévodkyně z Bavorska, je sestrou rakouské arcivévodkyně Žofie, která má tři syny. Již v raných letech Nené a Františka Josefa ( prvorozený syn Žofie) se sestry domluví na pozdějším sňatku svých dětí, V těchto dobách totiž láska ustupovala politice ( tzv. sňatková politika). Žofie už v té době totiž věděla, že svého manžela - Františka Karla - donutí abdikovat na funkci císaře, a tak se stane císařem mladinký, sotva 18-letý František Josef. Nené byla v Bavorsku od malička učena morálce, pevnému přístupu k povinnostem, jazykům, dějinám, etiketě a všemu, co bude jednou jako císařovna potřebovat. Za to Sissi, Maxmiliánův miláček od prvního dne jejího ži vota, rostla jako dříví v lese. Zdělila většinu po svém otci - lásku ke zvířatům, cestovatelského ducha a odpor ke společnosti a veškerým ceremoniím. A tak Sissi vyrůstá volně, nevázaně se svými sourozenci a svými zvířecími miláčky v neměckém Mnichově a na prázdniny s rodinou odjíždí na venskovský zámek do Possenhofenu, kde prožívá i svou první lásku. Potkává zde souseda Davida, který ale po krátké známosti se Sissi umírá na zápal plic. Sissi tam zůstává pouze Davidova sestra, se kterou ji ale pojí nerozlučné přátelství po mnoho dalších let.
Když je čas seznámit Františka Josefa a Nené, vydává se Ludovika s Nené i Sissi do Bad Ishlu z Německa a z Rakouska vyjíždí Žofie s Františkem Josefem a jeho bratrem Karlem Ludvíkem. Už v této době, dobře a přísně vychován František Josef, nemyslí na nic jiného naž na politiku, na válku, kterou zrovna svádí a na dobro své emě a svých poddaných. Nené je přesunuta úplně na vedlejší kolej. František Josef si jí vůbec nevšíma, za to mezi Karlem Ludvíkem a Sissi přeskakuje první jiskra. A| tak se matky se svými dětmi rozjíždí bez úspěchu do svých domovů.
O pár let si situace na tom samém místě opakuje. Jediním rozdílem je, že František Josef touží po své sestřenici Anně, kde sňatek ale není vítaným. Ovšem na první pohled se František Josef zamiluje do Sissi a v tu chvíli zapomíná i na Annu. Požádá Sissi hned o ruku a o několik měsíců, které jsou pro Sissi naplánované minutu po minutě, kdy se střídavě učí a střídavě se jí šije a nakupuje výbava, aby jako rakouská císařovna Františka Josefa dobře reprezentovala, je naplánovaná svatba.
Nastávají poslední Vánoce v kruhu rodiném v Possenhofenu, které se Sissi tráví i František Josef, poslední úpravy a je zde duben a Sissi odjíždí za novým životem do Vídně. Jak obtížná je role rakouské císařovny poznává již při připlutí lodě do Vídně, kdy ji zdraví tisíce lidí, musí se neustále smát, s někým se seznamovat a nemá právo na to, být unavená. První dny Sissi jen pláče, protože něco takového si neuměla představit ani v těch nejdivočejších snech.

Sociální práce v praxi

18. listopadu 2007 v 20:51 | Dandelka
Sociální práce v praxi
Oldřich Matoušek, Jana Koláčková, Pavla Kodymová

Specifika různých cílových skupin a práce s nimi

Vyd. 1 - Praha: Portál, 2005 . 352s. ISBN 80-7367-002-X.

Kniha se zabývá těmito cílovými skupinami klientu a práce s nimi:

1. SP se zneužívanými, týranými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami
2. SP s osamocenými rodiči
3. SP s rodinami v rozvodu
4. SP s mnohoproblémovými rodinami
5. SP se zdravotně znevýhodněnými
6. SP s lidmi s mentálním postížením
7. SP s duševně nemocnými
8. SP se starými lidmi
9. SP s lidmi umírajícími v hospici
10. SP s uživateli drog
11. SO s oběťmi násilí v rodině
12. SP s ženami, které poskytují placené sexuální služby
13. SP s rizikovou mládeží
14. SP v rámci probační a mediační služby
15. SP s nezaměstnanými
16. SP s bezdomovci
17. SP s uprchlíky
 
 

Reklama